Responzívne weby a obsah

Responzívny alebo flexibilný je taký web, ktorý sa automaticky mení podľa toho, na akom zariadení ho vidíte. Nejde pritom o špeciálnu verziu webu, ktorá sa načíta v prípade prezerania na mobile, ale o jeden web, ktorý reaguje na možnosti zariadenia. Napríklad menu, ktoré sa na mobile zmení z horizontálneho na vertikálne a začne reagovať aj na dotyky a gestá.

Mikrostránka

Mikrostránka

Forma landing page, špeciálny web, spravidla dočasný. Mikrostránka slúži na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Cieľom môže byť registrácia návštevníkov, podpora predaja produktu alebo služby, zvýšenie povedomia o značke a podobne.

Mikrostránka:

  • má veľmi obmedzený počet podstránok, aby nebol návštevník ničím rozptyľovaný.
  • je spravidla vizuálne príťažlivá (postavená viac na grafike ako na obsahu) a okrem informácií obsahuje jasnú výzvu na akciu (napr. zaregistrujte sa a vyhrajte).
  • je zväčša na vlastnej doméne, ak ide o kampaň aj s nástrojmi mimo internet, je vhodné, aby bola doména ľahko a jasne vysloviteľná.

Viac informácií